Hjälp, hur gör man?

På bilderna nedan ser du inringade fält. De inringade pilarna navigerar man med. På gallerisidan går man framåt eller bakåt bland gallerisidorna (samligssidorna). Alla bilder är klickabara och om man klickar på en bild på en gallerisida kommer man till detaljsidan där endast en bild visas. Till skillnad mot gallerisidan visas på hela bilden och inte ett utsnitt.

På detaljsidan går man framåt eller bakåt bland detaljsidorna och kan då lätt gå igenom alla bilderna i rätt storlek.

Om man däremot klickar på den inringade texten “Ett per dygn” så kommer man till början. Dvs. de senaste bilderna visas på en gallerisida.

Gallerisida
Gallerisida
Detaljsida
Detaljsida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *